Висококачествени козирки с поликарбонат, парапети и метални контрукции

Гаранционни условия

Благодарим Ви, че избрахте продуктите на "Виестиди" ЕООД, които са изработени съгласно изискванията за качество. Тази гаранция влиза в сила от датата на монтаж на изработените от нас изделия.

 

ГАРАНЦИЯТА ПОКРИВА:

  1. Дефекти, възникнали при нормална експлоатация на изделията.
  2. Щети, нанесени по време на доставката и монтажа на изделията, по вина на служителите на фирмата, като същата се задължава да отстрани възникналите щети. Последвалите допълнителни разходи са за сметка на фирмата.


ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

1.       Всякакви физически и химически увреждания, следствие от решение на клиента сам да извърши монтажните дейности, от продължително складиране, от почистване с абразивни препарати, от последвали след монтажа ремонтни дейности, от домашни любимци и др.
2.       Физически увреждания, причинени от екстремни климатични условия или при природни стихии – пожари, земетресения, наводнения и др.
3.       Увреждания, причинени от третиране от страна на клиента с различни бои и лакове.
4.       Увреждания, причинени от преместване, демонтаж и повторен монтаж на изделията.
5.      Модифициране на изделията, направени от други физически и юридически лица, различни от служителите на „Виестиди“ ЕООД.
6.       Производителят не поема гаранция за дефекти, които са възникнали от проява на небрежност от страна на клиента или поради липса на добра грижа.

Подмяната, на който и да е от елементите на изделието от друг доставчик, води до автоматично и пълно анулиране на гаранцията на продукта.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ:

1.       Клиентът трябва да уведоми производителя в срок от 7 работни дни и служител ще посети обекта.
2.       Представители на фирмата посещават обекта и преценяват дали гаранцията покрива повредата.
3.     Ако гаранцията покрива повредата, се извършва ремонт или подмяна на изделието по преценка на фирмата производител.
Уебсайт в Alle.bg